ANTITRUST-REGLER

Dansk Flexo Forum er forpligtet til at overholde antitrustreglerne, som stiler efter at opnå fri konkurrence og fair betingelser i alle forretningsaftaler.

Deltagerne i Dansk Flexo Forums seminarer og øvrige arrangementer accepterer derfor, at intet emne diskuteres, som kan bryde disse antitrustregler, og det accepteres samtidig, at reglerne overholdes under hele seminaret eller arrangementet.

I særdeleshed accepterer deltagerne at:

At der ikke udveksles informationer af konkurrenceforvridende karakter, herunder også information om nuværende og fremtidige priser, prisfastsættelses- eller prisstabiliseringsaftaler, rabatter, omkostningsanalyser eller andre konkurrencemæssige forhold.

At der ikke indgås konkurrencebegrænsende aftaler med andre deltagere gennem møder eller lign.

HORISONTAL AFTALER
 • Der må ikke indgås skriftlige eller andre aftaler omkring priser eller prispolitik.

 • Der må ikke indgås aftaler om boykot af enkelt- leverandører eller -kunder.

 • Der må ikke udveksles specifikke og nyere oplysninger mellem konkurrenter omkring individuelle indkøbspriser, kostprisstruktur, salgskvanta eller andre handels-betingelser.

 • Der må ikke indgås aftaler konkurrenter imellem om opdeling af markeder eller kunder.

 • Der må ikke ske indskrænkninger i konkurrenters frihed til at promovere og sælge produkter til uafhængigt aftalte priser og betingelser.

 • Der må ikke ske indskrænkninger i konkurrenters muligheder for at anvende flexoprodukter af almindelig gængs kvalitet.

 • Der må ikke indgås standardiseringsaftaler med konkurrenter, som kunne vanskeliggøre etableringen af handel på markedet.

VERTIKAL AFTALER
 • Der må ikke fastsættes priser bortset fra maksimumpriser eller anbefalede priser.

 • Der må ikke ske indskrænkninger i import eller eksport eller i kundetype.

 • I tilfælde af eneforhandling må der ikke ske indskrænkninger i passivt salg.

 • I tilfælde af selektiv forhandling må der ikke ske indskrænk-ninger i salg indenfor systemet.

 • Der må ikke ske indskrænkninger i brug af reservedele, som indkøbes direkte hos producenten.

 • HVIS EN VIRKSOMHED ER I EN DOMINERENDE POSITION

 • Må der ikke gøres forskel mellem forskellige kunder.

 • Må levering ikke pludselig nægtes.

 • Må udførelse af servicearbejde ikke pludselig nægtes.

 • Må der ikke gøres forskel i priser eller rabatter til kunder, som ligner hinanden.