FORMÅL/BAGGRUND

Dansk Flexo Forum blev stiftet i 1988 med det formål i fællesskab indenfor branchen at fremme medlemsvirksomhedernes position og muligheder, herunder primært:

At gennemføre kurser og seminarer på et højt fagligt niveau med henblik på fortsat dygtiggørelse af ledere og medarbejdere i medlemsvirksomhederne.

At medvirke til etablering af videre uddannelse af medlemsvirksomhedernes medarbejdere.

Dansk Flexo Forum er i dag, som ved foreningens start, en sammenslutning af flexotrykkerier i Danmark og leverandører til den danske flexotrykindustri.

Foreningen har i dag ca. 170 medlemmer fordelt på 75 virksomheder, som repræsenterer et bredt udsnit af de forskellige grene indenfor flexotrykindustrien.