INFORMATION

Arrangementer
Der afholdes 2 årlige arrangementer: Generalforsamling og Miniseminar i marts og efterårsseminar i oktober

Der afholdes hvert tredie år et fælles skandinavisk seminar i samarbejde med vores svenske søsterorganisation SweFlex, hvor også flexo-repræsentanter fra Norge og Finland inviteres.


Indmeldelse
Kriterierne for optagelse skal være opfyldt jf. foreningens vedtægter. Indmeldelse skal ske skriftligt, og indmeldelsesblanketten rekvireres hos sekretariatet. Ændringer i medlemslisten bør ligeledes foretages skriftligt, et enkelt klik på vores e-mail adresse, og ændringerne kan ske hurtigt og nemt.

Kontingent
Firmamedlemskab kr. 6.000,00
Personlig medlemskab kr. 1.700,00

Se vedtægter for yderligere information omkring medlemskab.

Meddelelser
Har du forslag til fremtidige seminarer, ris eller ros til bestyrelsen og sekretariatet, så send en e-mail til dff@danskflexoforum.dk